• baş banner

Karbon pastası

  • Elektrikli istilik filmi üçün karbon pastası

    Elektrikli istilik filmi üçün karbon pastası

    1. Qızdırıcı karbon pastası və onun əsasında hazırlanmış uzaq infraqırmızı elektrik qızdırıcı plyonka, onun xammal formuluna çəki ilə aşağıdakı komponentlər daxildir: 15-20 hissə karbon tozu;10-20 hissə qrafit;5-10 hissə kalsium karbid tozu;35 hissə üzvi daşıyıcı ~ 70 hissə;1 ~ 5 hissə dispersant.

    2. Üzvi daşıyıcıya epoksi qatran, poliuretan, akril qatran və etilen oksalat daxildir;ona əsaslanan uzaq infraqırmızı elektrik qızdırıcı filmə əsas plyonka, istilik əmələ gətirən karbon pastası zolağı, ən azı iki cərəyan keçirən zolaq, cərəyan keçirən zolaqlardakı polyester film, cərəyan keçirən zolaqlar paralel düzülür. bir-birinə və fasilələrlə paylanır və istilik yaradan karbon pastası zolaqları yuxarıda qeyd olunan istilik yaradan karbon pastası ilə örtülür.